رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95 - شمال
برنامه مسابقات هیئت بسکتبال البرز قزوین

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۰۷ آبان ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال البرز قزوین 41 - 51 هیئت بسکتبال خراسان رضوی - باخت
2 ۱۴ آبان ۹۵ 16:00 قطران کاوه گرگان 54 - 43 هیئت بسکتبال البرز قزوین - باخت
4 ۲۸ آبان ۹۵ 16:00 مهرام تهران 65 - 45 هیئت بسکتبال البرز قزوین - باخت
5 ۰۵ آذر ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال البرز قزوین 50 - 48 آرارات تهران - برد
6 ۱۲ آذر ۹۵ 16:00 پارسا مشهد 74 - 66 هیئت بسکتبال البرز قزوین - باخت
8 ۲۶ آذر ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال البرز قزوین 65 - 70 هیئت بسکتبال کردستان - باخت
9 ۰۳ دی ۹۵ 16:00 پرواز اصفهان 57 - 48 هیئت بسکتبال البرز قزوین - باخت
12 ۲۴ دی ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال خراسان رضوی 75 - 71 هیئت بسکتبال البرز قزوین - باخت
13 ۰۱ بهمن ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال البرز قزوین 53 - 73 قطران کاوه گرگان - باخت
14 ۰۸ بهمن ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال البرز قزوین 54 - 85 مهرام تهران - باخت
15 ۱۵ بهمن ۹۵ 16:00 آرارات تهران 64 - 49 هیئت بسکتبال البرز قزوین - باخت
16 ۲۹ بهمن ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال البرز قزوین 57 - 78 پارسا مشهد - باخت
17 ۰۶ اسفند ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال کردستان 80 - 46 هیئت بسکتبال البرز قزوین - باخت
18 ۱۳ اسفند ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال البرز قزوین 68 - 65 پرواز اصفهان - برد