رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95 - شمال
برنامه مسابقات هیئت بسکتبال خراسان رضوی

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۰۷ آبان ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال البرز قزوین 41 - 51 هیئت بسکتبال خراسان رضوی - برد
2 ۱۴ آبان ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال خراسان رضوی 55 - 72 آرارات تهران - باخت
4 ۲۸ آبان ۹۵ 16:00 پارسا مشهد 58 - 36 هیئت بسکتبال خراسان رضوی - باخت
5 ۰۵ آذر ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال خراسان رضوی 69 - 59 هیئت بسکتبال کردستان - برد
6 ۱۲ آذر ۹۵ 16:00 پرواز اصفهان 0 - 20 هیئت بسکتبال خراسان رضوی - برد
8 ۲۶ آذر ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال خراسان رضوی 74 - 77 مهرام تهران - باخت
9 ۰۳ دی ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال خراسان رضوی 62 - 55 قطران کاوه گرگان - برد
12 ۲۴ دی ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال خراسان رضوی 75 - 71 هیئت بسکتبال البرز قزوین - برد
13 ۰۱ بهمن ۹۵ 16:00 آرارات تهران 66 - 74 هیئت بسکتبال خراسان رضوی - برد
14 ۰۸ بهمن ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال خراسان رضوی 83 - 82 پارسا مشهد - برد
15 ۱۵ بهمن ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال کردستان 20 - 0
(باخت فنی)
هیئت بسکتبال خراسان رضوی - باخت
16 ۲۹ بهمن ۹۵ 16:00 هیئت بسکتبال خراسان رضوی 20 - 0 پرواز اصفهان - برد
17 ۰۶ اسفند ۹۵ 16:00 مهرام تهران 72 - 48 هیئت بسکتبال خراسان رضوی - باخت
18 ۱۳ اسفند ۹۵ 16:00 قطران کاوه گرگان 56 - 48 هیئت بسکتبال خراسان رضوی - باخت