رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95 - جنوب
برنامه مسابقات ساحل نشینان بوشهر

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۰۷ آبان ۹۵ 16:00 شهرداری اراک 75 - 64 ساحل نشینان بوشهر - باخت
2 ۱۴ آبان ۹۵ 16:00 ساحل نشینان بوشهر 81 - 83 پتروشیمی بندرامام - باخت
3 ۲۱ آبان ۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان 75 - 68 ساحل نشینان بوشهر - باخت
4 ۲۸ آبان ۹۵ 16:00 نفت امیدیه 92 - 67 ساحل نشینان بوشهر - باخت
5 ۰۵ آذر ۹۵ 16:00 ساحل نشینان بوشهر 74 - 76 پدافند رعد دزفول - باخت
7 ۱۹ آذر ۹۵ 16:00 ساحل نشینان بوشهر 63 - 60 آدمیس میناب - برد
8 ۲۶ آذر ۹۵ 16:00 مهروبان نوین ماهشهر 72 - 64 ساحل نشینان بوشهر - باخت
9 ۰۳ دی ۹۵ 16:00 ساحل نشینان بوشهر 59 - 55 صنعت مس کرمان - برد
10 ۱۰ دی ۹۵ 16:00 ساحل نشینان بوشهر 73 - 60 شهرداری اراک - برد
11 ۱۷ دی ۹۵ 16:00 پتروشیمی بندرامام 84 - 43 ساحل نشینان بوشهر - باخت
12 ۲۴ دی ۹۵ 16:00 ساحل نشینان بوشهر 91 - 68 پالایش نفت آبادان - برد
13 ۰۱ بهمن ۹۵ 16:00 ساحل نشینان بوشهر 70 - 64 نفت امیدیه - برد
14 ۰۸ بهمن ۹۵ 16:00 پدافند رعد دزفول 100 - 55 ساحل نشینان بوشهر - باخت
16 ۲۹ بهمن ۹۵ 16:00 آدمیس میناب 72 - 44 ساحل نشینان بوشهر - باخت
17 ۰۶ اسفند ۹۵ 16:00 ساحل نشینان بوشهر 60 - 73 مهروبان نوین ماهشهر - باخت
18 ۱۳ اسفند ۹۵ 16:00 صنعت مس کرمان 96 - 58 ساحل نشینان بوشهر - باخت