رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته یک 96-95
 لیست تیمهای حاضر در لیگ

نام تیم برنامه مسابقات آدرس باشگاه
آدمیس میناب برنامه مسابقات آدمیس میناب
برنامه مسابقات
هیئت بسکتبال هرمزگان

هرمزگان
بندرعباس
Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of 
آرارات تهران برنامه مسابقات آرارات تهران
برنامه مسابقات
آرارات تهران

تهران
تهران
Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of 
ساحل نشینان بوشهر برنامه مسابقات ساحل نشینان بوشهر
برنامه مسابقات
 
شهرداری اراک برنامه مسابقات شهرداری اراک
برنامه مسابقات
شهرداری اراک

مرکزی
اراک
Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of 
صنعت مس کرمان برنامه مسابقات صنعت مس کرمان
برنامه مسابقات
هیئت بسکتبال کرمان

کرمان
کرمان
Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of 
قطران کاوه گرگان برنامه مسابقات قطران کاوه گرگان
برنامه مسابقات
هیئت بسکتبال گلستان

گلستان
گرگان
Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of 
مهرام تهران برنامه مسابقات مهرام تهران
برنامه مسابقات
مهرام تهران
خیابان ولیعصر - برج سایه ط 6 واحد 7
تهران
تهران
Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of 
مهروبان نوین ماهشهر برنامه مسابقات مهروبان نوین ماهشهر
برنامه مسابقات
 
نفت امیدیه برنامه مسابقات نفت امیدیه
برنامه مسابقات
نفت امیدیه

امیدیه
امیدیه
Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of 
هیئت بسکتبال البرز قزوین برنامه مسابقات هیئت بسکتبال البرز قزوین
برنامه مسابقات
 
هیئت بسکتبال خراسان رضوی برنامه مسابقات هیئت بسکتبال خراسان رضوی
برنامه مسابقات
 
هیئت بسکتبال کردستان برنامه مسابقات هیئت بسکتبال کردستان
برنامه مسابقات
هیئت بسکتبال شهرکرد

چهارمحال بختیاری
شهرکرد
Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of 
پارسا مشهد برنامه مسابقات پارسا مشهد
برنامه مسابقات
 
پالایش نفت آبادان برنامه مسابقات پالایش نفت آبادان
برنامه مسابقات
پالایش نفت آبادان

خوزستان
آبادان
Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of 
پتروشیمی بندرامام برنامه مسابقات پتروشیمی بندرامام
برنامه مسابقات
پتروشیمی بندرامام

خوزستان
ماهشهر
Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of 
پدافند رعد دزفول برنامه مسابقات پدافند رعد دزفول
برنامه مسابقات
 
پرواز اصفهان برنامه مسابقات پرواز اصفهان
برنامه مسابقات