برنامه مرحله سوم لیگ دسته دوم

چهارشنبه, ۲۷ بهمن ۱۳۹۵

fsdfsafsfs

میزبانی برای تهران و بندر لنگه 

                                                                                                                         برنامه مرحله سوم مسابقات بسکتبال دسته دو باشگاههای کشور-سال 1395

گروه الف :

تیم ها : 1- شکلی-2-امید-3-مانیزان کرمانشاه-4-سایرس تهران

میزبان : تهران (شکلی-امیدسایرس تهران)

ورود : بعدازظهر روز شنبه 95.11.30                                    خروج : بعدازظهر روز سه شنبه 95.12.3

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

محل مسابقه

یکشنبه 95.12.1

9:30

شکلی

سایرس تهران

تهران

سالن بسکتبال شهید حیدرنیا

11:00

امید

مانیزان کرمانشاه

دوشنبه 95.12.2

9:30

سایرس تهران

امید

11:00

مانیزان کرمانشاه

شکلی

سه شنبه 95.12.3

9:30

شکلی

امید

11:00

سایرس تهران

مانیزان کرمانشاه

گروه ب :

تیم ها : 1- پدافند رعد دزفول -2- دانشگاه علم و فرهنگ -3- پاس بندرلنگه -4- کنکو تهران

میزبان : پاس بندرلنگه

ورود : بعدازظهر روز سه شنبه 95.12.3                خروج : بعدازظهر روز جمعه 95.12.6

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

محل مسابقه

چهارشنبه 95.12.4

16:00

پدافند رعد دزفول

کنکو تهران

بندرلنگه

17:30

پاس بندرلنگه

دانشگاه علم و فرهنگ

پنجشنبه 95.12.5

16:00

دانشگاه علم و فرهنگ

کنکو تهران

17:30

پدافند رعد دزفول

پاس بندرلنگه

جمعه 95.12.6

16:00

دانشگاه علم و فرهنگ

پدافند رعد دزفول

17:30

کنکو تهران

پاس بندرلنگه