نتایج مرحله پلی آف لیگ دسته دوم

سه شنبه, ۲۴ اسفند ۱۳۹۵

fsdfsafsfs

چهره تیمهای مرحله نیمه نهایی مشخص شد

 با برگزاری مرحله حذفی لیگ دسه دوم کشور ، چهره چهار تیم مرحله نیمه نهایی این رقابتها مشخص شد.به گزارش روابط عمومی فدراسیون نتایج بازیهای این مرحله به شرح زیر است :

بازی

روز و تاريخ مسابقه

ساعت بازي

تيم ميزبان (روشن)

تيم ميهمان (تيره)

محل مسابقه

بازی اول

شنبه

95.12.14

9:30 صبح

کنکو تهران   55

شکلی    57

                تهران

10:30 صبح

دانشگاه علم و فرهنگ   53

امید     64

تهران

12:30

سایرس تهران    68

پاس بندرلنگه   60

تهران

16:00

مانیزان کرمانشاه    79

پدافند رعد دزفول   65

کرمانشاه

بازی دوم

سه شنبه

95.12.17

9:00صبح

شکلی    73

کنکو تهران     54

                تهران

10:30 صبح

امید    70

دانشگاه علم و فرهنگ   73

تهران

16:00

پاس بندرلنگه     

سایرس تهران

بندرلنگه

16:00

پدافند رعد دزفول    77

مانیزان کرمانشاه     84

تهران

بازی سوم

(درصورت نیاز)

چهارشنبه

95.12.18

9:00 صبح

شکلی

کنکو تهران

                تهران

10:30 صبح

امید     57

دانشگاه علم و فرهنگ    56

تهران

16:00

پاس بندرلنگه   67

سایرس تهران    60

بندرلنگه

16:00

پدافند رعد دزفول

مانیزان کرمانشاه

کرمانشاه

در پایان  بازیهای این مرحله  تیمهای پاس بندر لنگه ،مانیزان کرمانشاه ،شکلی و امید به مرحله نیمه نهایی راه یافتند.