آگهی
آگهی
آگهی
آگهی
آگهی

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

برنامه دور نهایی لیگ دسته دوم کشور

fvsdfg

چهار تیم و تلاش برای قهرمانی 

از سوی کمیته مسابقات فدراسیون بسکتبال برنامه دور نهایی لیگ دسته دوم اعلام شد. به گزارش روابط عمومی فدراسیون برنامه اعلام شده به شرح زیر است :

 

برنامه مرحله نیمه نهائی مسابقات بسکتبال دسته دو باشگاههای کشور-سال 1395

تیم ها : شکلی (اول الف)(1)-امید (دوم الف)(2)-پاس بندرلنگه (اول ب)(3)-مانیزان کرمانشاه (سوم الف)(4)

روز و تاریخ

ساعت مسابقه

تیم "روشن"

تیم "تیره"

شماره بازی

محل مسابقه

بازی اول

پنجشنبه 95.1.17

16:00

مانیزان کرمانشاه

شکلی

1

کرمانشاه

16:00

امید

پاس بندرلنگه

2

تهران

بازی دوم

سه شنبه 96.1.22

16:00

شکلی

مانیزان کرمانشاه

تهران

16:00

پاس بندرلنگه

امید

بندرلنگه

بازی سوم

"درصورت نیاز"

چهارشنبه 96.1.23

16:00

شکلی

مانیزان کرمانشاه

تهران

16:00

پاس بندرلنگه

امید

بندرلنگه