رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته دو 93-94
برنامه مسابقات دیار خلیج فارس

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۱۱ مهر ۹۳ 16:00 پارسا مشهد 73 - 57 دیار خلیج فارس - باخت
2 ۱۸ مهر ۹۳ 16:00 دیار خلیج فارس 54 - 52 پتروشیمی بندرامام - برد
3 ۲۵ مهر ۹۳ 16:00 پدافند رعد اصفهان 72 - 64 دیار خلیج فارس - باخت
4 ۰۶ آبان ۹۳ 16:00 سبزپوشان پاس بندرلنگه 80 - 73 دیار خلیج فارس - باخت
6 ۱۶ آبان ۹۳ 16:00 هیئت بسکتبال بوشهر 65 - 56 دیار خلیج فارس - باخت
7 ۲۳ آبان ۹۳ 16:00 دیار خلیج فارس 66 - 55 شهرداری کاشان - برد
8 ۳۰ آبان ۹۳ 16:00 صنعت مس رفسنجان 70 - 76 دیار خلیج فارس - برد
9 ۰۷ آذر ۹۳ 16:00 دیار خلیج فارس 71 - 79 وحدت آریا تهران - باخت
10 ۱۴ آذر ۹۳ 16:00 دیار خلیج فارس 50 - 86 پارسا مشهد - باخت
11 ۲۰ آذر ۹۳ 16:00 پتروشیمی بندرامام 72 - 51 دیار خلیج فارس - باخت
12 ۲۸ آذر ۹۳ 16:00 دیار خلیج فارس 74 - 84 پدافند رعد اصفهان - باخت
13 ۰۵ دی ۹۳ 16:00 دیار خلیج فارس 69 - 76 سبزپوشان پاس بندرلنگه - باخت
15 ۱۹ دی ۹۳ 16:00 دیار خلیج فارس 64 - 93 هیئت بسکتبال بوشهر - باخت
16 ۲۶ دی ۹۳ 16:00 شهرداری کاشان 20 - 0 دیار خلیج فارس - باخت
17 ۰۳ بهمن ۹۳ 16:00 دیار خلیج فارس  -  صنعت مس رفسنجان -
18 ۱۰ بهمن ۹۳ 16:00 وحدت آریا تهران 85 - 50 دیار خلیج فارس - باخت
19 ۱۷ بهمن ۹۳ 16:00 پارسا مشهد 20 - 0 دیار خلیج فارس - باخت
20 ۲۴ بهمن ۹۳ 16:00 دیار خلیج فارس 0 - 20 پارسا مشهد - باخت