رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته دو 93-94
برنامه مسابقات سبزپوشان پاس بندرلنگه

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۱۱ مهر ۹۳ 16:00 شهرداری کاشان 85 - 64 سبزپوشان پاس بندرلنگه - باخت
2 ۱۸ مهر ۹۳ 16:00 سبزپوشان پاس بندرلنگه 69 - 77 پدافند رعد اصفهان - باخت
3 ۲۵ مهر ۹۳ 16:00 صنعت مس رفسنجان 48 - 77 سبزپوشان پاس بندرلنگه - برد
4 ۰۶ آبان ۹۳ 16:00 سبزپوشان پاس بندرلنگه 80 - 73 دیار خلیج فارس - برد
5 ۰۹ آبان ۹۳ 16:00 وحدت آریا تهران 70 - 67 سبزپوشان پاس بندرلنگه - باخت
7 ۲۳ آبان ۹۳ 16:00 پارسا مشهد 72 - 61 سبزپوشان پاس بندرلنگه - باخت
8 ۳۰ آبان ۹۳ 16:00 سبزپوشان پاس بندرلنگه 69 - 76 هیئت بسکتبال بوشهر - باخت
9 ۰۷ آذر ۹۳ 16:00 پتروشیمی بندرامام 71 - 54 سبزپوشان پاس بندرلنگه - باخت
10 ۱۴ آذر ۹۳ 16:00 سبزپوشان پاس بندرلنگه 62 - 65 شهرداری کاشان - باخت
11 ۲۰ آذر ۹۳ 16:00 پدافند رعد اصفهان 72 - 63 سبزپوشان پاس بندرلنگه - باخت
12 ۲۸ آذر ۹۳ 16:00 سبزپوشان پاس بندرلنگه 80 - 57 صنعت مس رفسنجان - برد
13 ۰۵ دی ۹۳ 16:00 دیار خلیج فارس 69 - 76 سبزپوشان پاس بندرلنگه - برد
14 ۱۲ دی ۹۳ 16:00 سبزپوشان پاس بندرلنگه 93 - 96 وحدت آریا تهران - باخت
16 ۲۶ دی ۹۳ 16:00 سبزپوشان پاس بندرلنگه 56 - 64 پارسا مشهد - باخت
17 ۰۳ بهمن ۹۳ 16:00 هیئت بسکتبال بوشهر 91 - 93 سبزپوشان پاس بندرلنگه - برد
18 ۱۰ بهمن ۹۳ 16:00 سبزپوشان پاس بندرلنگه 58 - 56 پتروشیمی بندرامام - برد
19 ۱۷ بهمن ۹۳ 16:00 وحدت آریا تهران 77 - 43 سبزپوشان پاس بندرلنگه - باخت
20 ۲۴ بهمن ۹۳ 16:00 سبزپوشان پاس بندرلنگه 81 - 67 وحدت آریا تهران - برد
21 ۲۸ بهمن ۹۳ 16:00 وحدت آریا تهران 70 - 59 سبزپوشان پاس بندرلنگه - باخت