رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته دو 93-94
برنامه مسابقات هیئت بسکتبال بوشهر

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۱۱ مهر ۹۳ 16:00 صنعت مس رفسنجان 49 - 93 هیئت بسکتبال بوشهر - برد
2 ۱۸ مهر ۹۳ 16:00 هیئت بسکتبال بوشهر 70 - 76 وحدت آریا تهران - باخت
3 ۲۵ مهر ۹۳ 16:00 پارسا مشهد 76 - 68 هیئت بسکتبال بوشهر - باخت
4 ۰۲ آبان ۹۳ 16:00 هیئت بسکتبال بوشهر 67 - 63 پتروشیمی بندرامام - برد
5 ۰۹ آبان ۹۳ 16:00 پدافند رعد اصفهان 76 - 62 هیئت بسکتبال بوشهر - باخت
6 ۱۶ آبان ۹۳ 16:00 هیئت بسکتبال بوشهر 65 - 56 دیار خلیج فارس - برد
8 ۳۰ آبان ۹۳ 16:00 سبزپوشان پاس بندرلنگه 69 - 76 هیئت بسکتبال بوشهر - برد
9 ۰۷ آذر ۹۳ 16:00 هیئت بسکتبال بوشهر 66 - 68 شهرداری کاشان - باخت
10 ۱۴ آذر ۹۳ 16:00 هیئت بسکتبال بوشهر 110 - 70 صنعت مس رفسنجان - برد
11 ۲۰ آذر ۹۳ 16:00 وحدت آریا تهران 65 - 57 هیئت بسکتبال بوشهر - باخت
12 ۲۸ آذر ۹۳ 16:00 هیئت بسکتبال بوشهر 58 - 73 پارسا مشهد - باخت
13 ۰۵ دی ۹۳ 16:00 پتروشیمی بندرامام 91 - 62 هیئت بسکتبال بوشهر - باخت
14 ۱۲ دی ۹۳ 16:00 هیئت بسکتبال بوشهر 64 - 69 پدافند رعد اصفهان - باخت
15 ۱۹ دی ۹۳ 16:00 دیار خلیج فارس 64 - 93 هیئت بسکتبال بوشهر - برد
17 ۰۳ بهمن ۹۳ 16:00 هیئت بسکتبال بوشهر 91 - 93 سبزپوشان پاس بندرلنگه - باخت
18 ۱۰ بهمن ۹۳ 16:00 شهرداری کاشان 70 - 54 هیئت بسکتبال بوشهر - باخت
19 ۱۷ بهمن ۹۳ 16:00 شهرداری کاشان 69 - 64 هیئت بسکتبال بوشهر - باخت
20 ۲۴ بهمن ۹۳ 16:00 هیئت بسکتبال بوشهر 63 - 61 شهرداری کاشان - برد
21 ۲۸ بهمن ۹۳ 16:00 شهرداری کاشان 72 - 70 هیئت بسکتبال بوشهر - باخت