رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته دو 93-94
برنامه مسابقات وحدت آریا تهران

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
2 ۱۸ مهر ۹۳ 16:00 هیئت بسکتبال بوشهر 70 - 76 وحدت آریا تهران - برد
3 ۲۵ مهر ۹۳ 16:00 وحدت آریا تهران 70 - 53 شهرداری کاشان - برد
4 ۰۲ آبان ۹۳ 16:00 صنعت مس رفسنجان 60 - 95 وحدت آریا تهران - برد
5 ۰۹ آبان ۹۳ 16:00 وحدت آریا تهران 70 - 67 سبزپوشان پاس بندرلنگه - برد
6 ۱۶ آبان ۹۳ 15:00 وحدت آریا تهران 83 - 63 پارسا مشهد - برد
7 ۲۳ آبان ۹۳ 16:00 پتروشیمی بندرامام 81 - 79 وحدت آریا تهران - باخت
8 ۳۰ آبان ۹۳ 16:00 وحدت آریا تهران 87 - 81 پدافند رعد اصفهان - برد
9 ۰۷ آذر ۹۳ 16:00 دیار خلیج فارس 71 - 79 وحدت آریا تهران - برد
11 ۲۰ آذر ۹۳ 16:00 وحدت آریا تهران 65 - 57 هیئت بسکتبال بوشهر - برد
12 ۲۸ آذر ۹۳ 16:00 شهرداری کاشان 89 - 74 وحدت آریا تهران - باخت
13 ۰۵ دی ۹۳ 16:00 وحدت آریا تهران 20 - 0 صنعت مس رفسنجان - برد
14 ۱۲ دی ۹۳ 16:00 سبزپوشان پاس بندرلنگه 93 - 96 وحدت آریا تهران - برد
15 ۱۹ دی ۹۳ 16:00 پارسا مشهد 87 - 78 وحدت آریا تهران - باخت
16 ۲۶ دی ۹۳ 16:00 وحدت آریا تهران 57 - 53 پتروشیمی بندرامام - برد
17 ۰۳ بهمن ۹۳ 16:00 پدافند رعد اصفهان 86 - 68 وحدت آریا تهران - باخت
18 ۱۰ بهمن ۹۳ 16:00 وحدت آریا تهران 85 - 50 دیار خلیج فارس - برد
19 ۱۷ بهمن ۹۳ 16:00 وحدت آریا تهران 77 - 43 سبزپوشان پاس بندرلنگه - برد
20 ۲۴ بهمن ۹۳ 16:00 سبزپوشان پاس بندرلنگه 81 - 67 وحدت آریا تهران - باخت
21 ۲۸ بهمن ۹۳ 16:00 وحدت آریا تهران 70 - 59 سبزپوشان پاس بندرلنگه - برد