رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته دو 93-94
 لیست تیمهای حاضر در لیگ

نام تیم برنامه مسابقات آدرس باشگاه
دیار خلیج فارس برنامه مسابقات دیار خلیج فارس
برنامه مسابقات
هیئت بسکتبال هرمزگان

هرمزگان
بندرعباس
Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of 
سبزپوشان پاس بندرلنگه برنامه مسابقات سبزپوشان پاس بندرلنگه
برنامه مسابقات
هیئت بسکتبال هرمزگان

هرمزگان
بندرعباس
Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of 
شهرداری کاشان برنامه مسابقات شهرداری کاشان
برنامه مسابقات
هیئت بسکتبال کاشان

اصفهان
کاشان
Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of 
صنعت مس رفسنجان برنامه مسابقات صنعت مس رفسنجان
برنامه مسابقات
هیئت بسکتبال کرمان

کرمان
کرمان
Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of 
هیئت بسکتبال بوشهر برنامه مسابقات هیئت بسکتبال بوشهر
برنامه مسابقات
هیئت بسکتبال بوشهر

بوشهر
بوشهر
Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of 
وحدت آریا تهران برنامه مسابقات وحدت آریا تهران
برنامه مسابقات
 
پارسا مشهد برنامه مسابقات پارسا مشهد
برنامه مسابقات
 
پتروشیمی بندرامام برنامه مسابقات پتروشیمی بندرامام
برنامه مسابقات
پتروشیمی بندرامام

خوزستان
ماهشهر
Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of 
پدافند رعد اصفهان برنامه مسابقات پدافند رعد اصفهان
برنامه مسابقات