رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


دور سوم لیگ برتر 95-96
 لیست بازیکنان - پالایش نفت آبادان [نفت آبادان]

تصویر تیم [پالایش نفت آبادان]