رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ دسته دو 93-94
برنامه مسابقات پارسا مشهد

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۱۱ مهر ۹۳ 16:00 پارسا مشهد 73 - 57 دیار خلیج فارس - برد
3 ۲۵ مهر ۹۳ 16:00 پارسا مشهد 76 - 68 هیئت بسکتبال بوشهر - برد
4 ۰۲ آبان ۹۳ 16:00 شهرداری کاشان 89 - 91 پارسا مشهد - برد
5 ۰۹ آبان ۹۳ 16:00 پارسا مشهد 95 - 29 صنعت مس رفسنجان - برد
6 ۱۶ آبان ۹۳ 15:00 وحدت آریا تهران 83 - 63 پارسا مشهد - باخت
7 ۲۳ آبان ۹۳ 16:00 پارسا مشهد 72 - 61 سبزپوشان پاس بندرلنگه - برد
8 ۳۰ آبان ۹۳ 16:00 پارسا مشهد 64 - 61 پتروشیمی بندرامام - برد
9 ۰۷ آذر ۹۳ 16:00 پدافند رعد اصفهان 78 - 83 پارسا مشهد - برد
10 ۱۴ آذر ۹۳ 16:00 دیار خلیج فارس 50 - 86 پارسا مشهد - برد
12 ۲۸ آذر ۹۳ 16:00 هیئت بسکتبال بوشهر 58 - 73 پارسا مشهد - برد
13 ۰۵ دی ۹۳ 16:00 پارسا مشهد 73 - 64 شهرداری کاشان - برد
14 ۱۲ دی ۹۳ 16:00 صنعت مس رفسنجان 0 - 20 پارسا مشهد - برد
15 ۱۹ دی ۹۳ 16:00 پارسا مشهد 87 - 78 وحدت آریا تهران - برد
16 ۲۶ دی ۹۳ 16:00 سبزپوشان پاس بندرلنگه 56 - 64 پارسا مشهد - برد
17 ۰۳ بهمن ۹۳ 16:00 پتروشیمی بندرامام 57 - 42 پارسا مشهد - باخت
18 ۱۰ بهمن ۹۳ 16:00 پارسا مشهد 77 - 74 پدافند رعد اصفهان - برد
19 ۱۷ بهمن ۹۳ 16:00 پارسا مشهد 20 - 0 دیار خلیج فارس - برد
20 ۲۴ بهمن ۹۳ 16:00 دیار خلیج فارس 0 - 20 پارسا مشهد - برد