رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


دور سوم لیگ برتر 95-96 - فرد
برنامه مسابقات پتروشیمی بندرامام

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۰۵ اسفند ۹۵ 16:15 پتروشیمی بندرامام 97 - 66 شهرداری کاشان - برد گزارش بازی
2 ۰۹ اسفند ۹۵ 16:15 دانشگاه آزاد تهران 70 - 67 پتروشیمی بندرامام - باخت گزارش بازی
3 ۱۳ اسفند ۹۵ 15:00 پتروشیمی بندرامام 98 - 68 شهرداری گرگان - برد گزارش بازی
4 ۱۶ اسفند ۹۵ 16:15 شیمیدُر تهران 86 - 88 پتروشیمی بندرامام - برد گزارش بازی
6 ۲۱ فروردين ۹۶ 16:00 شهرداری کاشان 68 - 92 پتروشیمی بندرامام - برد گزارش بازی
7 ۲۴ فروردين ۹۶ 16:00 پتروشیمی بندرامام 80 - 64 دانشگاه آزاد تهران - برد گزارش بازی
8 ۲۸ فروردين ۹۶ 16:00 شهرداری گرگان 47 - 83 پتروشیمی بندرامام - برد گزارش بازی
9 ۳۱ فروردين ۹۶ 16:00 پتروشیمی بندرامام 112 - 81 شیمیدُر تهران - برد گزارش بازی