رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


پلی آف لیگ برتر 90-89
 لیست بازیکنان - ذوب آهن اصفهان [ذوب]

تصویر تیم [ذوب آهن اصفهان]