رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


پلی آف لیگ برتر 90-89
اطلاعات تیم - ذوب آهن اصفهان
ذوب آهن اصفهان
نام باشگاه: ذوب آهن اصفهان
نام اختصاری: ذوب

 تاریخچه
فصل لیگ گروه رده بازی امتیاز باخت/-/برد نتایج بازیکنان
فصل 93-92 لیگ برتر گروه B 2 12 18 6/0/6 819:810 12
فصل 93-92 لیگ برتر 4 22 37 15/0/7 1529:1400 12
فصل 91-90 لیگ برتر 5 22 36 14/0/8 1627:1482 14
فصل 90-89 لیگ برتر 2 22 41 19/0/3 1874:1492 9