رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 91-90
اطلاعات باشگاه شهرداری گرگان
لوگوی باشگاه شهرداری گرگان
آدرس:
شهرداری گرگان
چهارراه گلها- خیابان علیمحمدی - سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان,
گلستان
%LOCATION,
Iran, Islamic Republic of Iran, Islamic Republic of 
تلفن: 0171-3324462 فکس: 0171-3360623 وب سایت باشگاه: www.csogorgan.ir مدیر عامل باشگاه: ابرایم کریمی ورزشگاه 1: سالن امام خمینی گرگان
 
 
 
تیم های این باشگاه
شهرداری گرگان (ش گرگان)