رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


دور سوم لیگ برتر 95-96
برنامه مسابقات شهرداری کاشان

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۰۵ اسفند ۹۵ 16:15 پتروشیمی بندرامام 97 - 66 شهرداری کاشان - باخت گزارش بازی
3 ۱۳ اسفند ۹۵ 16:15 شهرداری کاشان 66 - 64 دانشگاه آزاد تهران - برد گزارش بازی
4 ۱۶ اسفند ۹۵ 16:15 شهرداری گرگان 51 - 55 شهرداری کاشان - برد گزارش بازی
5 ۱۷ فروردين ۹۶ 16:15 شهرداری کاشان 52 - 68 شیمیدُر تهران - باخت گزارش بازی
6 ۲۱ فروردين ۹۶ 16:00 شهرداری کاشان 68 - 92 پتروشیمی بندرامام - باخت گزارش بازی
8 ۲۸ فروردين ۹۶ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 83 - 49 شهرداری کاشان - باخت گزارش بازی
9 ۳۱ فروردين ۹۶ 16:00 شهرداری کاشان 74 - 64 شهرداری گرگان - برد گزارش بازی
10 ۰۴ ارديبهشت ۹۶ 16:00 شیمیدُر تهران 77 - 72 شهرداری کاشان - باخت گزارش بازی