رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 91-90
برنامه مسابقات صنایع پتروشیمی ماهشهر

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۲۸ مهر ۹۰ 16:00 ذوب آهن اصفهان 78 - 70 صنایع پتروشیمی ماهشهر باخت
2 ۰۴ آبان ۹۰ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 61 - 70 مهرام تهران باخت
3 ۱۲ آبان ۹۰ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 49 - 45 لوله آ.اس شیراز برد
4 ۱۹ آبان ۹۰ 16:00 شرکت ملی حفاری 70 - 64 صنایع پتروشیمی ماهشهر باخت
5 ۲۳ آبان ۹۰ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 76 - 49 جهش ترابری قم برد
6 ۲۶ آبان ۹۰ 16:00 پتروشیمی بندرامام 62 - 55 صنایع پتروشیمی ماهشهر باخت
7 ۳۰ آبان ۹۰ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 47 - 64 فولاد ماهان سپاهان باخت
8 ۰۳ آذر ۹۰ 16:00 همياری زنجان 34 - 70 صنایع پتروشیمی ماهشهر برد
9 ۰۷ آذر ۹۰ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 76 - 63 پویا تهران برد
10 ۱۰ آذر ۹۰ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 67 - 47 شهرداری گرگان برد
11 ۱۸ آذر ۹۰ 17:00 دانشگاه آزاد تهران 87 - 64 صنایع پتروشیمی ماهشهر باخت
12 ۲۸ آذر ۹۰ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 71 - 56 ذوب آهن اصفهان برد
13 ۰۱ دی ۹۰ 16:00 مهرام تهران 94 - 74 صنایع پتروشیمی ماهشهر باخت
14 ۰۸ دی ۹۰ 16:00 لوله آ.اس شیراز 61 - 65 صنایع پتروشیمی ماهشهر برد
15 ۱۲ دی ۹۰ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 71 - 60 شرکت ملی حفاری برد
16 ۱۵ دی ۹۰ 16:00 جهش ترابری قم 82 - 70 صنایع پتروشیمی ماهشهر باخت
17 ۲۲ دی ۹۰ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 55 - 71 پتروشیمی بندرامام باخت
18 ۱۱ اسفند ۹۰ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 80 - 73 صنایع پتروشیمی ماهشهر باخت
19 ۰۶ بهمن ۹۰ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 85 - 71 همياری زنجان برد
20 ۱۰ بهمن ۹۰ 15:30 پویا تهران 84 - 94 صنایع پتروشیمی ماهشهر برد
21 ۲۰ بهمن ۹۰ 16:00 شهرداری گرگان 67 - 47 صنایع پتروشیمی ماهشهر باخت
22 ۲۷ بهمن ۹۰ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 75 - 73 دانشگاه آزاد تهران برد