رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 91-90
برنامه مسابقات مهرام تهران

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۲۸ مهر ۹۰ 17:00 مهرام تهران 82 - 70 فولاد ماهان سپاهان برد
2 ۰۴ آبان ۹۰ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 61 - 70 مهرام تهران برد
3 ۱۲ آبان ۹۰ 16:00 همياری زنجان 60 - 83 مهرام تهران برد
4 ۱۹ آبان ۹۰ 16:00 لوله آ.اس شیراز 71 - 85 مهرام تهران برد
5 ۲۳ آبان ۹۰ 14:15 پویا تهران 74 - 93 مهرام تهران برد
6 ۲۶ آبان ۹۰ 17:00 مهرام تهران 80 - 67 شرکت ملی حفاری برد
7 ۳۰ آبان ۹۰ 16:00 شهرداری گرگان 71 - 79 مهرام تهران برد
8 ۰۳ آذر ۹۰ 16:00 جهش ترابری قم 64 - 100 مهرام تهران برد
9 ۰۷ آذر ۹۰ 16:00 مهرام تهران 89 - 77 دانشگاه آزاد تهران برد
10 ۱۰ آذر ۹۰ 16:00 پتروشیمی بندرامام 70 - 92 مهرام تهران برد
11 ۱۸ آذر ۹۰ 15:00 مهرام تهران 92 - 74 ذوب آهن اصفهان برد
12 ۲۸ آذر ۹۰ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 70 - 81 مهرام تهران برد
13 ۰۱ دی ۹۰ 16:00 مهرام تهران 94 - 74 صنایع پتروشیمی ماهشهر برد
14 ۰۸ دی ۹۰ 16:00 مهرام تهران 86 - 51 همياری زنجان برد
15 ۱۲ دی ۹۰ 15:00 مهرام تهران 101 - 74 لوله آ.اس شیراز برد
16 ۱۵ دی ۹۰ 16:00 مهرام تهران 121 - 59 پویا تهران برد
17 ۲۲ دی ۹۰ 16:00 شرکت ملی حفاری 77 - 94 مهرام تهران برد
18 ۲۹ دی ۹۰ 17:00 مهرام تهران 97 - 71 شهرداری گرگان برد
19 ۰۴ اسفند ۹۰ 18:00 مهرام تهران 94 - 45 جهش ترابری قم برد
20 ۱۱ اسفند ۹۰ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 77 - 100 مهرام تهران برد
21 ۱۹ اسفند ۹۰ 20:00 مهرام تهران 92 - 83 پتروشیمی بندرامام برد
22 ۲۷ بهمن ۹۰ 16:00 ذوب آهن اصفهان 68 - 73 مهرام تهران برد