رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 91-90
برنامه مسابقات شهرداری گرگان

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۲۸ مهر ۹۰ 16:00 شرکت ملی حفاری 80 - 58 شهرداری گرگان باخت
2 ۰۴ آبان ۹۰ 16:00 شهرداری گرگان 66 - 57 جهش ترابری قم برد
3 ۱۲ آبان ۹۰ 16:00 پتروشیمی بندرامام 78 - 56 شهرداری گرگان باخت
4 ۲۳ آذر ۹۰ 16:00 شهرداری گرگان 72 - 74 فولاد ماهان سپاهان باخت
5 ۲۳ آبان ۹۰ 16:00 همياری زنجان 103 - 95 شهرداری گرگان باخت
6 ۲۶ آبان ۹۰ 16:00 شهرداری گرگان 55 - 56 پویا تهران باخت
7 ۳۰ آبان ۹۰ 16:00 شهرداری گرگان 71 - 79 مهرام تهران باخت
8 ۰۳ آذر ۹۰ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 92 - 57 شهرداری گرگان باخت
9 ۰۷ آذر ۹۰ 16:00 شهرداری گرگان 70 - 66 ذوب آهن اصفهان برد
10 ۱۰ آذر ۹۰ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 67 - 47 شهرداری گرگان باخت
11 ۱۸ آذر ۹۰ 16:00 لوله آ.اس شیراز 72 - 44 شهرداری گرگان باخت
12 ۲۸ آذر ۹۰ 16:00 شهرداری گرگان 75 - 62 شرکت ملی حفاری برد
13 ۰۱ دی ۹۰ 16:00 جهش ترابری قم 73 - 77 شهرداری گرگان برد
14 ۰۸ دی ۹۰ 16:00 شهرداری گرگان 55 - 58 پتروشیمی بندرامام باخت
15 ۱۲ دی ۹۰ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 91 - 75 شهرداری گرگان باخت
16 ۱۵ دی ۹۰ 16:00 شهرداری گرگان 90 - 71 همياری زنجان برد
17 ۲۲ دی ۹۰ 16:00 پویا تهران 72 - 65 شهرداری گرگان باخت
18 ۲۹ دی ۹۰ 17:00 مهرام تهران 97 - 71 شهرداری گرگان باخت
19 ۰۶ بهمن ۹۰ 16:00 شهرداری گرگان 57 - 60 دانشگاه آزاد تهران باخت
20 ۱۳ بهمن ۹۰ 16:00 ذوب آهن اصفهان 68 - 60 شهرداری گرگان باخت
21 ۲۰ بهمن ۹۰ 16:00 شهرداری گرگان 67 - 47 صنایع پتروشیمی ماهشهر برد
22 ۲۷ بهمن ۹۰ 16:00 شهرداری گرگان 70 - 46 لوله آ.اس شیراز برد