رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 91-90
برنامه مسابقات دانشگاه آزاد تهران

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۲۸ مهر ۹۰ 15:00 دانشگاه آزاد تهران 75 - 46 لوله آ.اس شیراز برد
2 ۰۴ آبان ۹۰ 16:00 شرکت ملی حفاری 54 - 66 دانشگاه آزاد تهران برد
3 ۱۲ آبان ۹۰ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 71 - 64 جهش ترابری قم برد
4 ۱۸ آبان ۹۰ 15:30 دانشگاه آزاد تهران 79 - 72 پتروشیمی بندرامام برد
5 ۲۳ آبان ۹۰ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 92 - 57 دانشگاه آزاد تهران باخت
6 ۲۶ آبان ۹۰ 15:00 دانشگاه آزاد تهران 81 - 59 همياری زنجان برد
7 ۳۰ آبان ۹۰ 16:00 پویا تهران 78 - 72 دانشگاه آزاد تهران باخت
8 ۰۳ آذر ۹۰ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 92 - 57 شهرداری گرگان برد
9 ۰۷ آذر ۹۰ 16:00 مهرام تهران 89 - 77 دانشگاه آزاد تهران باخت
10 ۱۰ آذر ۹۰ 16:00 ذوب آهن اصفهان 65 - 70 دانشگاه آزاد تهران برد
11 ۱۸ آذر ۹۰ 17:00 دانشگاه آزاد تهران 87 - 64 صنایع پتروشیمی ماهشهر برد
12 ۲۸ آذر ۹۰ 16:00 لوله آ.اس شیراز 69 - 81 دانشگاه آزاد تهران برد
13 ۰۱ دی ۹۰ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 72 - 61 شرکت ملی حفاری برد
14 ۰۷ دی ۹۰ 16:00 جهش ترابری قم 72 - 73 دانشگاه آزاد تهران برد
15 ۱۲ دی ۹۰ 16:00 پتروشیمی بندرامام 80 - 59 دانشگاه آزاد تهران باخت
16 ۱۵ دی ۹۰ 15:00 دانشگاه آزاد تهران 76 - 80 فولاد ماهان سپاهان باخت
17 ۲۲ دی ۹۰ 16:00 همياری زنجان 69 - 73 دانشگاه آزاد تهران برد
18 ۲۹ دی ۹۰ 15:00 دانشگاه آزاد تهران 105 - 58 پویا تهران برد
19 ۰۶ بهمن ۹۰ 16:00 شهرداری گرگان 57 - 60 دانشگاه آزاد تهران برد
20 ۱۱ اسفند ۹۰ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 77 - 100 مهرام تهران باخت
21 ۱۸ اسفند ۹۰ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 82 - 79 ذوب آهن اصفهان برد
22 ۲۷ بهمن ۹۰ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 75 - 73 دانشگاه آزاد تهران باخت