رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 91-90
برنامه مسابقات پویا تهران

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۲۸ مهر ۹۰ 16:00 جهش ترابری قم 57 - 64 پویا تهران برد
2 ۰۴ آبان ۹۰ 16:00 پویا تهران 68 - 87 پتروشیمی بندرامام باخت
3 ۱۲ آبان ۹۰ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 83 - 56 پویا تهران باخت
4 ۱۹ آبان ۹۰ 16:00 همياری زنجان 77 - 70 پویا تهران باخت
5 ۲۳ آبان ۹۰ 14:15 پویا تهران 74 - 93 مهرام تهران باخت
6 ۲۶ آبان ۹۰ 16:00 شهرداری گرگان 55 - 56 پویا تهران برد
7 ۳۰ آبان ۹۰ 16:00 پویا تهران 78 - 72 دانشگاه آزاد تهران برد
8 ۰۳ آذر ۹۰ 16:00 ذوب آهن اصفهان 85 - 59 پویا تهران باخت
9 ۰۷ آذر ۹۰ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 76 - 63 پویا تهران باخت
10 ۱۰ آذر ۹۰ 16:00 پویا تهران 76 - 69 لوله آ.اس شیراز برد
11 ۱۸ آذر ۹۰ 16:00 شرکت ملی حفاری 72 - 62 پویا تهران باخت
12 ۲۸ آذر ۹۰ 16:00 پویا تهران 78 - 83 جهش ترابری قم باخت
13 ۰۱ دی ۹۰ 16:00 پتروشیمی بندرامام 72 - 39 پویا تهران باخت
14 ۰۸ دی ۹۰ 16:00 پویا تهران 69 - 81 فولاد ماهان سپاهان باخت
15 ۱۲ دی ۹۰ 17:00 پویا تهران 88 - 94 همياری زنجان باخت
16 ۱۵ دی ۹۰ 16:00 مهرام تهران 121 - 59 پویا تهران باخت
17 ۲۲ دی ۹۰ 16:00 پویا تهران 72 - 65 شهرداری گرگان برد
18 ۲۹ دی ۹۰ 15:00 دانشگاه آزاد تهران 105 - 58 پویا تهران باخت
19 ۰۴ اسفند ۹۰ 16:00 پویا تهران 68 - 114 ذوب آهن اصفهان باخت
20 ۱۰ بهمن ۹۰ 15:30 پویا تهران 84 - 94 صنایع پتروشیمی ماهشهر باخت
21 ۲۰ بهمن ۹۰ 16:00 لوله آ.اس شیراز 75 - 69 پویا تهران باخت
22 ۲۴ بهمن ۹۰ 15:30 پویا تهران 67 - 56 شرکت ملی حفاری برد