رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 91-90
برنامه مسابقات جهش ترابری قم

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۲۸ مهر ۹۰ 16:00 جهش ترابری قم 57 - 64 پویا تهران باخت
2 ۰۴ آبان ۹۰ 16:00 شهرداری گرگان 66 - 57 جهش ترابری قم باخت
3 ۱۲ آبان ۹۰ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 71 - 64 جهش ترابری قم باخت
4 ۱۹ آبان ۹۰ 16:00 جهش ترابری قم 45 - 75 ذوب آهن اصفهان باخت
5 ۲۳ آبان ۹۰ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 76 - 49 جهش ترابری قم باخت
6 ۲۶ آبان ۹۰ 16:00 جهش ترابری قم 68 - 77 لوله آ.اس شیراز باخت
7 ۳۰ آبان ۹۰ 16:00 شرکت ملی حفاری 102 - 99
(وقت اضافه)
جهش ترابری قم باخت
8 ۰۳ آذر ۹۰ 16:00 جهش ترابری قم 64 - 100 مهرام تهران باخت
9 ۰۷ آذر ۹۰ 16:00 جهش ترابری قم 83 - 81 پتروشیمی بندرامام برد
10 ۱۰ آذر ۹۰ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 77 - 65 جهش ترابری قم باخت
11 ۱۸ آذر ۹۰ 16:00 جهش ترابری قم 66 - 68 همياری زنجان باخت
12 ۲۸ آذر ۹۰ 16:00 پویا تهران 78 - 83 جهش ترابری قم برد
13 ۰۱ دی ۹۰ 16:00 جهش ترابری قم 73 - 77 شهرداری گرگان باخت
14 ۰۷ دی ۹۰ 16:00 جهش ترابری قم 72 - 73 دانشگاه آزاد تهران باخت
15 ۱۲ دی ۹۰ 16:00 ذوب آهن اصفهان 76 - 58 جهش ترابری قم باخت
16 ۱۵ دی ۹۰ 16:00 جهش ترابری قم 82 - 70 صنایع پتروشیمی ماهشهر برد
17 ۲۲ دی ۹۰ 16:00 لوله آ.اس شیراز 83 - 82 جهش ترابری قم باخت
18 ۲۹ دی ۹۰ 16:00 جهش ترابری قم 58 - 75 شرکت ملی حفاری باخت
19 ۰۴ اسفند ۹۰ 18:00 مهرام تهران 94 - 45 جهش ترابری قم باخت
20 ۱۳ بهمن ۹۰ 16:00 پتروشیمی بندرامام 88 - 52 جهش ترابری قم باخت
21 ۲۰ بهمن ۹۰ 16:00 جهش ترابری قم 79 - 105 فولاد ماهان سپاهان باخت
22 ۲۷ بهمن ۹۰ 16:00 همياری زنجان 84 - 63 جهش ترابری قم باخت