رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 91-90
برنامه مسابقات فولاد ماهان سپاهان

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۲۸ مهر ۹۰ 17:00 مهرام تهران 82 - 70 فولاد ماهان سپاهان باخت
2 ۰۴ آبان ۹۰ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 89 - 66 همياری زنجان برد
3 ۱۲ آبان ۹۰ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 83 - 56 پویا تهران برد
4 ۲۳ آذر ۹۰ 16:00 شهرداری گرگان 72 - 74 فولاد ماهان سپاهان برد
5 ۲۳ آبان ۹۰ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 92 - 57 دانشگاه آزاد تهران برد
6 ۲۶ آبان ۹۰ 16:00 ذوب آهن اصفهان 81 - 75 فولاد ماهان سپاهان باخت
7 ۳۰ آبان ۹۰ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 47 - 64 فولاد ماهان سپاهان برد
8 ۰۳ آذر ۹۰ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 79 - 73 لوله آ.اس شیراز برد
9 ۰۷ آذر ۹۰ 16:00 شرکت ملی حفاری 70 - 81 فولاد ماهان سپاهان برد
10 ۱۰ آذر ۹۰ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 77 - 65 جهش ترابری قم برد
11 ۱۸ آذر ۹۰ 16:00 پتروشیمی بندرامام 70 - 71 فولاد ماهان سپاهان برد
12 ۲۸ آذر ۹۰ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 70 - 81 مهرام تهران باخت
13 ۰۱ دی ۹۰ 16:00 همياری زنجان 50 - 86 فولاد ماهان سپاهان برد
14 ۰۸ دی ۹۰ 16:00 پویا تهران 69 - 81 فولاد ماهان سپاهان برد
15 ۱۲ دی ۹۰ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 91 - 75 شهرداری گرگان برد
16 ۱۵ دی ۹۰ 15:00 دانشگاه آزاد تهران 76 - 80 فولاد ماهان سپاهان برد
17 ۰۸ بهمن ۹۰ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 76 - 82 ذوب آهن اصفهان باخت
18 ۱۱ اسفند ۹۰ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 80 - 73 صنایع پتروشیمی ماهشهر برد
19 ۰۶ بهمن ۹۰ 16:00 لوله آ.اس شیراز 61 - 64 فولاد ماهان سپاهان برد
20 ۱۳ بهمن ۹۰ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 73 - 53 شرکت ملی حفاری برد
21 ۲۰ بهمن ۹۰ 16:00 جهش ترابری قم 79 - 105 فولاد ماهان سپاهان برد
22 ۲۷ بهمن ۹۰ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 95 - 84 پتروشیمی بندرامام برد