رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


پلی آف لیگ برتر 91-90
نتایج بازیها - مقام های نهم تا دوازدهم (۰۸ اسفند ۹۰)

دوشنبه، ۰۸ اسفند ۱۳۹۰ - هفته.1
نهم تا دوازدهم 16:00 لوله آ.اس شیراز  76 - 47
نمایش گزارش بازی
 
پویا تهران
نهم تا دوازدهم 16:00 همياری زنجان  67 - 60
نمایش گزارش بازی
 
جهش ترابری قم
پنجشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۰ - هفته.1
نهم تا دوازدهم 18:00 پویا تهران  77 - 69
نمایش گزارش بازی
 
لوله آ.اس شیراز
دوشنبه، ۱۵ اسفند ۱۳۹۰ - هفته.1
نهم تا دوازدهم 16:00 جهش ترابری قم  78 - 83
نمایش گزارش بازی
 
همياری زنجان
نهم تا دوازدهم 16:00 لوله آ.اس شیراز  65 - 60
نمایش گزارش بازی
 
پویا تهران