رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


دور سوم لیگ برتر 95-96 - فرد
برنامه مسابقات شهرداری گرگان

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
2 ۰۹ اسفند ۹۵ 16:15 شهرداری گرگان 74 - 76 شیمیدُر تهران - باخت گزارش بازی
3 ۱۳ اسفند ۹۵ 15:00 پتروشیمی بندرامام 98 - 68 شهرداری گرگان - باخت گزارش بازی
4 ۱۶ اسفند ۹۵ 16:15 شهرداری گرگان 51 - 55 شهرداری کاشان - باخت گزارش بازی
5 ۱۹ اسفند ۹۵ 16:15 دانشگاه آزاد تهران 75 - 76 شهرداری گرگان - برد گزارش بازی
7 ۲۴ فروردين ۹۶ 16:00 شیمیدُر تهران 81 - 71 شهرداری گرگان - باخت گزارش بازی
8 ۲۸ فروردين ۹۶ 16:00 شهرداری گرگان 47 - 83 پتروشیمی بندرامام - باخت گزارش بازی
9 ۳۱ فروردين ۹۶ 16:00 شهرداری کاشان 74 - 64 شهرداری گرگان - باخت گزارش بازی
10 ۰۴ ارديبهشت ۹۶ 16:00 شهرداری گرگان 61 - 83 دانشگاه آزاد تهران - باخت گزارش بازی