رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 91-90
نتایج بازیها - هفته بیست و دوم (۲۴ بهمن ۹۰ - ۲۷ بهمن ۹۰)

دوشنبه، ۲۴ بهمن ۱۳۹۰ - هفته.22
  15:30 پویا تهران  67 - 56
نمایش گزارش بازی
 
شرکت ملی حفاری آزادی تهران
پنجشنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۰ - هفته.22
  16:00 فولاد ماهان سپاهان  95 - 84
نمایش گزارش بازی
 
پتروشیمی بندرامام مخابرات اصفهان
  16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر  75 - 73
نمایش گزارش بازی
 
دانشگاه آزاد تهران بعثت ماهشهر
  16:00 همياری زنجان  84 - 63
نمایش گزارش بازی
 
جهش ترابری قم بهشتی زنجان
  16:00 شهرداری گرگان  70 - 46
نمایش گزارش بازی
 
لوله آ.اس شیراز امام گرگان
  16:00 ذوب آهن اصفهان  68 - 73
نمایش گزارش بازی
 
مهرام تهران ملت اصفهان