رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 91-90
 گزارش بازی: هفته بیست و دوم - جمعه، ۲۸ بهمن ۱۳۹۰ - 16:00
شهرداری گرگان با لوله آ.اس شیراز
70 46

جزئیات بازی

تاریخ بازی: پنجشنبه، ۲۷ بهمن ۱۳۹۰
زمان بازی: 16:00
ورزشگاه: سالن امام خمینی گرگان
تیم داوری: ورژ آبکاریان (سرداور) , محمدرضا صالحیان (داور اول) , محمد دوست (داور دوم) , منصور انبه (ناظر)