رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 91-90
سالن بعثت ماهشهر

اطلاعات ورزشگاه

تصویر باشگاه

سالن بعثت ماهشهر

تیمهای باشگاه

لیگ برتر 91-90 - پتروشیمی بندرامام (پتروشیمی)

لیگ برتر 91-90 - صنایع پتروشیمی ماهشهر (ماهشهر)