رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 91-90
نتایج بازیها - هفته بیستم (۱۰ بهمن ۹۰ - ۱۳ بهمن ۹۰)

دوشنبه، ۱۰ بهمن ۱۳۹۰ - هفته.20
  15:30 پویا تهران  84 - 94
نمایش گزارش بازی
 
صنایع پتروشیمی ماهشهر آزادی تهران
پنجشنبه، ۱۳ بهمن ۱۳۹۰ - هفته.20
  16:00 پتروشیمی بندرامام  88 - 52
نمایش گزارش بازی
 
جهش ترابری قم اندیشه بندرامام
  16:00 ذوب آهن اصفهان  68 - 60
نمایش گزارش بازی
 
شهرداری گرگان ملت اصفهان
  16:00 فولاد ماهان سپاهان  73 - 53
نمایش گزارش بازی
 
شرکت ملی حفاری مخابرات اصفهان
  16:00 همياری زنجان  67 - 66
نمایش گزارش بازی
 
لوله آ.اس شیراز بهشتی زنجان
پنجشنبه، ۱۱ اسفند ۱۳۹۰ - هفته.20
  16:00 دانشگاه آزاد تهران  77 - 100
نمایش گزارش بازی
 
مهرام تهران