رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فردلیگ برتر 91
رده بندی

رده   نام تیم بازی برد باختگل زدهگل خوردهمعدل گلامتیاز
1 بدون تغییر (1) پتروشیمی بندرامام 18 17 1 1500 1269 1.182 35
2 بدون تغییر (2) فولاد ماهان سپاهان 18 15 3 1377 1108 1.243 33
3 بدون تغییر (3) مهرام تهران 18 14 4 1445 1248 1.158 31
4 بدون تغییر (4) همياری زنجان 18 11 7 1221 1121 1.089 29
5 صعود (6) شهرداری گرگان 18 8 10 1251 1339 0.934 26
6 نزول (5) دانشگاه آزاد تهران 18 7 11 1361 1374 0.991 25
7 بدون تغییر (7) صنایع پتروشیمی ماهشهر 18 5 13 1231 1437 0.857 23
8 بدون تغییر (8) البدر بندر كنگ 18 5 13 1251 1404 0.891 23
9 بدون تغییر (9) استقلال زرین قشم 18 4 14 1253 1383 0.906 22
10 بدون تغییر (10) نفت سپاهان 18 4 14 1315 1522 0.864 22