رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فردلیگ برتر 91
برنامه مسابقات البدر بندر كنگ

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۱۱ آبان ۹۱ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 73 - 69 البدر بندر كنگ باخت گزارش بازی
2 ۱۸ آبان ۹۱ 16:00 البدر بندر كنگ 93 - 86 نفت سپاهان برد گزارش بازی
3 ۲۵ آبان ۹۱ 16:00 همياری زنجان 84 - 61 البدر بندر كنگ باخت گزارش بازی
4 ۰۲ آذر ۹۱ 16:00 پتروشیمی بندرامام 92 - 70 البدر بندر كنگ باخت گزارش بازی
5 ۰۹ آذر ۹۱ 16:00 البدر بندر كنگ 69 - 80 مهرام تهران باخت گزارش بازی
6 ۱۳ آذر ۹۱ 18:00 دانشگاه آزاد تهران 92 - 87 البدر بندر كنگ باخت گزارش بازی
7 ۲۰ آذر ۹۱ 16:00 البدر بندر كنگ 66 - 59 استقلال زرین قشم برد گزارش بازی
8 ۲۷ آذر ۹۱ 16:00 البدر بندر كنگ 65 - 64 شهرداری گرگان برد گزارش بازی
9 ۳۰ آذر ۹۱ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 73 - 48 البدر بندر كنگ باخت گزارش بازی
10 ۰۷ دی ۹۱ 16:00 البدر بندر كنگ 65 - 70 صنایع پتروشیمی ماهشهر باخت گزارش بازی
11 ۱۱ دی ۹۱ 15:00 نفت سپاهان 100 - 88 البدر بندر كنگ باخت گزارش بازی
12 ۱۸ دی ۹۱ 16:00 البدر بندر كنگ 51 - 48 همياری زنجان برد گزارش بازی
13 ۲۱ دی ۹۱ 15:00 البدر بندر كنگ 68 - 78 پتروشیمی بندرامام باخت گزارش بازی
14 ۲۵ دی ۹۱ 17:00 مهرام تهران 100 - 66 البدر بندر كنگ باخت گزارش بازی
15 ۲۸ دی ۹۱ 16:00 البدر بندر كنگ 91 - 85 دانشگاه آزاد تهران برد گزارش بازی
16 ۰۵ بهمن ۹۱ 16:00 استقلال زرین قشم 84 - 80 البدر بندر كنگ باخت گزارش بازی
17 ۰۹ بهمن ۹۱ 16:00 شهرداری گرگان 65 - 59 البدر بندر كنگ باخت گزارش بازی
18 ۱۲ بهمن ۹۱ 16:00 البدر بندر كنگ 55 - 71 فولاد ماهان سپاهان باخت گزارش بازی