رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فردلیگ برتر 91
سالن آزادی تهران

اطلاعات ورزشگاه
گنجایش: 3000