رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فردلیگ برتر 91
برنامه مسابقات صنایع پتروشیمی ماهشهر

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۱۱ آبان ۹۱ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 73 - 69 البدر بندر كنگ برد گزارش بازی
2 ۱۸ آبان ۹۱ 16:00 همياری زنجان 94 - 73 صنایع پتروشیمی ماهشهر باخت گزارش بازی
3 ۲۵ آبان ۹۱ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 59 - 78 پتروشیمی بندرامام باخت گزارش بازی
4 ۰۲ آذر ۹۱ 13:30 مهرام تهران 85 - 71 صنایع پتروشیمی ماهشهر باخت گزارش بازی
5 ۰۹ آذر ۹۱ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 69 - 83 دانشگاه آزاد تهران باخت گزارش بازی
6 ۱۳ آذر ۹۱ 16:00 استقلال زرین قشم 69 - 57 صنایع پتروشیمی ماهشهر باخت گزارش بازی
7 ۲۰ آذر ۹۱ 15:15 شهرداری گرگان 81 - 69 صنایع پتروشیمی ماهشهر باخت گزارش بازی
8 ۲۷ آذر ۹۱ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 62 - 88 فولاد ماهان سپاهان باخت گزارش بازی
9 ۳۰ آذر ۹۱ 16:00 نفت سپاهان 87 - 74 صنایع پتروشیمی ماهشهر باخت گزارش بازی
10 ۰۷ دی ۹۱ 16:00 البدر بندر كنگ 65 - 70 صنایع پتروشیمی ماهشهر برد گزارش بازی
11 ۱۱ دی ۹۱ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 61 - 60 همياری زنجان برد گزارش بازی
12 ۱۸ دی ۹۱ 16:00 پتروشیمی بندرامام 94 - 72 صنایع پتروشیمی ماهشهر باخت گزارش بازی
13 ۲۱ دی ۹۱ 15:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 60 - 81 مهرام تهران باخت گزارش بازی
14 ۲۵ دی ۹۱ 15:15 دانشگاه آزاد تهران 75 - 76 صنایع پتروشیمی ماهشهر برد گزارش بازی
15 ۲۸ دی ۹۱ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 76 - 74 استقلال زرین قشم برد گزارش بازی
16 ۰۵ بهمن ۹۱ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 64 - 74 شهرداری گرگان باخت گزارش بازی
17 ۰۹ بهمن ۹۱ 15:30 فولاد ماهان سپاهان 94 - 60 صنایع پتروشیمی ماهشهر باخت گزارش بازی
18 ۱۲ بهمن ۹۱ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 85 - 86 نفت سپاهان باخت گزارش بازی