رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فردلیگ برتر 91
برنامه مسابقات دانشگاه آزاد تهران

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۱۱ آبان ۹۱ 17:00 نفت سپاهان 59 - 96 دانشگاه آزاد تهران برد گزارش بازی
2 ۱۸ آبان ۹۱ 16:00 استقلال زرین قشم 56 - 62 دانشگاه آزاد تهران برد گزارش بازی
3 ۲۵ آبان ۹۱ 17:30 دانشگاه آزاد تهران 87 - 73 شهرداری گرگان برد گزارش بازی
4 ۰۲ آذر ۹۱ 15:30 دانشگاه آزاد تهران 68 - 82 فولاد ماهان سپاهان باخت گزارش بازی
5 ۰۹ آذر ۹۱ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 69 - 83 دانشگاه آزاد تهران برد گزارش بازی
6 ۱۳ آذر ۹۱ 18:00 دانشگاه آزاد تهران 92 - 87 البدر بندر كنگ برد گزارش بازی
7 ۲۰ آذر ۹۱ 16:00 همياری زنجان 73 - 61 دانشگاه آزاد تهران باخت گزارش بازی
8 ۲۷ آذر ۹۱ 15:00 دانشگاه آزاد تهران 83 - 85 پتروشیمی بندرامام باخت گزارش بازی
9 ۳۰ آذر ۹۱ 18:00 مهرام تهران 91 - 68 دانشگاه آزاد تهران باخت گزارش بازی
10 ۰۷ دی ۹۱ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 69 - 63 نفت سپاهان برد گزارش بازی
11 ۱۱ دی ۹۱ 19:00 دانشگاه آزاد تهران 85 - 65 استقلال زرین قشم برد گزارش بازی
12 ۱۸ دی ۹۱ 16:00 شهرداری گرگان 93 - 85 دانشگاه آزاد تهران باخت گزارش بازی
13 ۲۱ دی ۹۱ 15:00 فولاد ماهان سپاهان 66 - 50 دانشگاه آزاد تهران باخت گزارش بازی
14 ۲۵ دی ۹۱ 15:15 دانشگاه آزاد تهران 75 - 76 صنایع پتروشیمی ماهشهر باخت گزارش بازی
15 ۲۸ دی ۹۱ 16:00 البدر بندر كنگ 91 - 85 دانشگاه آزاد تهران باخت گزارش بازی
16 ۰۵ بهمن ۹۱ 17:30 دانشگاه آزاد تهران 66 - 67 همياری زنجان باخت گزارش بازی
17 ۰۹ بهمن ۹۱ 16:00 پتروشیمی بندرامام 82 - 69 دانشگاه آزاد تهران باخت گزارش بازی
18 ۱۲ بهمن ۹۱ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 77 - 96 مهرام تهران باخت گزارش بازی