رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فردلیگ برتر 91
برنامه مسابقات نفت سپاهان

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۱۱ آبان ۹۱ 17:00 نفت سپاهان 59 - 96 دانشگاه آزاد تهران باخت گزارش بازی
2 ۱۸ آبان ۹۱ 16:00 البدر بندر كنگ 93 - 86 نفت سپاهان باخت گزارش بازی
3 ۲۵ آبان ۹۱ 15:30 نفت سپاهان 83 - 89 استقلال زرین قشم باخت گزارش بازی
4 ۰۲ آذر ۹۱ 17:30 نفت سپاهان 68 - 88 همياری زنجان باخت گزارش بازی
5 ۰۹ آذر ۹۱ 16:00 شهرداری گرگان 69 - 58 نفت سپاهان باخت گزارش بازی
6 ۱۳ آذر ۹۱ 14:00 نفت سپاهان 59 - 88 پتروشیمی بندرامام باخت گزارش بازی
7 ۲۰ آذر ۹۱ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 80 - 58 نفت سپاهان باخت گزارش بازی
8 ۲۷ آذر ۹۱ 17:00 مهرام تهران 92 - 65 نفت سپاهان باخت گزارش بازی
9 ۳۰ آذر ۹۱ 16:00 نفت سپاهان 87 - 74 صنایع پتروشیمی ماهشهر برد گزارش بازی
10 ۰۷ دی ۹۱ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 69 - 63 نفت سپاهان باخت گزارش بازی
11 ۱۱ دی ۹۱ 15:00 نفت سپاهان 100 - 88 البدر بندر كنگ برد گزارش بازی
12 ۱۸ دی ۹۱ 16:00 استقلال زرین قشم 87 - 91 نفت سپاهان برد گزارش بازی
13 ۲۱ دی ۹۱ 15:00 همياری زنجان 70 - 63 نفت سپاهان باخت گزارش بازی
14 ۲۴ دی ۹۱ 19:00 نفت سپاهان 74 - 80 شهرداری گرگان باخت گزارش بازی
15 ۲۸ دی ۹۱ 16:00 پتروشیمی بندرامام 91 - 69 نفت سپاهان باخت گزارش بازی
16 ۰۶ بهمن ۹۱ 19:30 نفت سپاهان 78 - 102 فولاد ماهان سپاهان باخت گزارش بازی
17 ۰۹ بهمن ۹۱ 16:00 نفت سپاهان 68 - 81 مهرام تهران باخت گزارش بازی
18 ۱۲ بهمن ۹۱ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 85 - 86 نفت سپاهان برد گزارش بازی