رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فردلیگ برتر 91
 لیست بازیکنان - پتروشیمی بندرامام

تصویر تیم [پتروشیمی بندرامام]

 (1) گارد رأس تعداد بازی Min 2pts/A 2pts/M 2pts% 3pts/A 3pts/M %3pts FT/A FT/M %FT OR DR TOT AS TO ST BLF BLR PF FO PTS Eff
عرفان نساج پور Canada عرفان نساج پور   11 154.88 69 43 62.32% 4 0 0.00% 1 1 100.00% 15 16 31 23 16 32 0 2 15 4 87 115
محمدرضا عامل خبازان Iran, Islamic Republic of محمدرضا عامل خبازان   16 265.06 40 18 45.00% 23 8 34.78% 10 7 70.00% 8 22 30 25 33 15 0 2 26 11 67 51
 (2) گارد دوم تعداد بازی Min 2pts/A 2pts/M 2pts% 3pts/A 3pts/M %3pts FT/A FT/M %FT OR DR TOT AS TO ST BLF BLR PF FO PTS Eff
بهنام یخچالی Iran, Islamic Republic of بهنام یخچالی   15 194.28 19 8 42.11% 27 9 33.33% 15 9 60.00% 11 12 23 8 15 16 1 3 19 9 52 43
عدنان دورقی Iran, Islamic Republic of عدنان دورقی   13 89.35 20 11 55.00% 11 4 36.36% 13 11 84.62% 5 9 14 9 7 5 0 0 21 10 45 39
حامد آفاق Iran, Islamic Republic of حامد آفاق   18 585.73 122 64 52.46% 94 32 34.04% 83 59 71.08% 26 51 77 61 73 44 5 7 59 67 283 281
 (3) فوروارد تعداد بازی Min 2pts/A 2pts/M 2pts% 3pts/A 3pts/M %3pts FT/A FT/M %FT OR DR TOT AS TO ST BLF BLR PF FO PTS Eff
Sani Becirovic Slovenia, Republic of Sani Becirovic   15 432.25 118 50 42.37% 72 27 37.50% 126 102 80.95% 19 59 78 67 34 23 0 5 29 87 283 358
محمد زارعی Iran, Islamic Republic of محمد زارعی   15 176.35 20 11 55.00% 41 17 41.46% 22 19 86.36% 2 15 17 11 14 12 0 2 22 16 92 77
علی جمشیدی Iran, Islamic Republic of علی جمشیدی   16 241.74 59 32 54.24% 13 3 23.08% 44 19 43.18% 22 29 51 14 26 15 3 5 28 36 92 117
Jasmin Hukic Bosnia and Herzegovina Jasmin Hukic   5 63.33 16 7 43.75% 23 9 39.13% 6 5 83.33% 3 12 15 6 4 3 2 1 4 7 46 48
 (4) فوروارد قدرتی تعداد بازی Min 2pts/A 2pts/M 2pts% 3pts/A 3pts/M %3pts FT/A FT/M %FT OR DR TOT AS TO ST BLF BLR PF FO PTS Eff
حامد سهراب نژاد Iran, Islamic Republic of حامد سهراب نژاد   18 467.30 156 78 50.00% 3 0 0.00% 68 45 66.18% 40 100 140 23 57 17 11 7 51 56 201 255
محمد خالقی فرد Iran, Islamic Republic of محمد خالقی فرد   7 42.27 19 7 36.84% 0 0 0.00% 15 9 60.00% 5 8 13 0 6 0 0 0 17 9 23 10
یعقوب شلوشی Iran, Islamic Republic of یعقوب شلوشی   6 33.31 9 5 55.56% 0 0 0.00% 5 2 40.00% 0 4 4 4 7 1 1 0 3 3 12 11
 (5) بازیکن مرکزی تعداد بازی Min 2pts/A 2pts/M 2pts% 3pts/A 3pts/M %3pts FT/A FT/M %FT OR DR TOT AS TO ST BLF BLR PF FO PTS Eff
روزبه ارغوان Iran, Islamic Republic of روزبه ارغوان   18 434.87 106 55 51.89% 13 2 15.38% 49 32 65.31% 36 87 123 11 43 8 29 4 46 47 148 208
علی دورقی Iran, Islamic Republic of علی دورقی   17 247.97 26 16 61.54% 1 0 0.00% 27 15 55.56% 17 43 60 7 22 3 9 2 22 24 47 95
شهاب الدین ریحانی Iran, Islamic Republic of شهاب الدین ریحانی   15 115.53 20 6 30.00% 0 0 0.00% 4 1 25.00% 10 25 35 2 17 4 8 3 20 4 13 12

 کادر فنی پتروشیمی بندرامام

عضو کادر فنی  سمت
عادل مر   عادل مر   پست کادر فنی
مهران حاتمی   مهران حاتمی   پست سرمربی
محمد سعید صالح نیا   محمد سعید صالح نیا   پست مربی
غلامحسن محمودیان   غلامحسن محمودیان   پست مربی
خضیر شاهوردی   خضیر شاهوردی   پست مربی
هوشنگ مرمزی زاده   هوشنگ مرمزی زاده   پست سرپرست
مهدی حسن زاده   مهدی حسن زاده   پست مربی بدنساز
کریم  محمدپور   کریم محمدپور   پست فیزیوتراپ