رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرددور سوم لیگ برتر 95-96
 لیست بازیکنان - پالایش نفت آبادان [نفت آبادان]

تصویر تیم [پالایش نفت آبادان]