رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فردلیگ برتر 91
برنامه مسابقات فولاد ماهان سپاهان

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۱۱ آبان ۹۱ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 57 - 54 همياری زنجان برد گزارش بازی
2 ۱۸ آبان ۹۱ 16:00 پتروشیمی بندرامام 74 - 70 فولاد ماهان سپاهان باخت گزارش بازی
3 ۲۵ آبان ۹۱ 17:00 فولاد ماهان سپاهان 66 - 64 مهرام تهران برد گزارش بازی
4 ۰۲ آذر ۹۱ 15:30 دانشگاه آزاد تهران 68 - 82 فولاد ماهان سپاهان برد گزارش بازی
5 ۰۹ آذر ۹۱ 16:00 استقلال زرین قشم 65 - 74 فولاد ماهان سپاهان برد گزارش بازی
6 ۱۳ آذر ۹۱ 15:30 فولاد ماهان سپاهان 86 - 58 شهرداری گرگان برد گزارش بازی
7 ۲۰ آذر ۹۱ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 80 - 58 نفت سپاهان برد گزارش بازی
8 ۲۷ آذر ۹۱ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 62 - 88 فولاد ماهان سپاهان برد گزارش بازی
9 ۳۰ آذر ۹۱ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 73 - 48 البدر بندر كنگ برد گزارش بازی
10 ۰۷ دی ۹۱ 16:00 همياری زنجان 54 - 52 فولاد ماهان سپاهان باخت گزارش بازی
11 ۱۱ دی ۹۱ 15:30 فولاد ماهان سپاهان 82 - 80 پتروشیمی بندرامام برد گزارش بازی
12 ۱۸ دی ۹۱ 15:15 مهرام تهران 78 - 75 فولاد ماهان سپاهان باخت گزارش بازی
13 ۲۱ دی ۹۱ 15:00 فولاد ماهان سپاهان 66 - 50 دانشگاه آزاد تهران برد گزارش بازی
14 ۲۵ دی ۹۱ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 93 - 53 استقلال زرین قشم برد گزارش بازی
15 ۲۸ دی ۹۱ 16:00 شهرداری گرگان 49 - 66 فولاد ماهان سپاهان برد گزارش بازی
16 ۰۶ بهمن ۹۱ 19:30 نفت سپاهان 78 - 102 فولاد ماهان سپاهان برد گزارش بازی
17 ۰۹ بهمن ۹۱ 15:30 فولاد ماهان سپاهان 94 - 60 صنایع پتروشیمی ماهشهر برد گزارش بازی
18 ۱۲ بهمن ۹۱ 16:00 البدر بندر كنگ 55 - 71 فولاد ماهان سپاهان برد گزارش بازی