رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرددور سوم لیگ برتر 95-96
برنامه مسابقات نیروی زمینی تهران

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۰۵ اسفند ۹۵ 16:15 پالایش نفت آبادان 87 - 79 نیروی زمینی تهران - باخت گزارش بازی
3 ۱۳ اسفند ۹۵ 16:15 نیروی زمینی تهران 60 - 57 شهرداری اراک - برد گزارش بازی
5 ۲۳ اسفند ۹۵ 16:15 نیروی زمینی تهران 57 - 74 شهرداری تبریز - باخت گزارش بازی
6 ۲۱ فروردين ۹۶ 16:00 نیروی زمینی تهران 57 - 64 پالایش نفت آبادان - باخت گزارش بازی
8 ۲۸ فروردين ۹۶ 16:00 شهرداری اراک 80 - 52 نیروی زمینی تهران - باخت گزارش بازی
10 ۰۴ ارديبهشت ۹۶ 16:00 شهرداری تبریز 67 - 64 نیروی زمینی تهران - باخت گزارش بازی