رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 91
آمار رده بندی - میانگین ریباند/بازی

رده   نام   تیم میانگین ریباند/بازی
1 Diego  Fajardo Diego Fajardo Italy, Italian Republic همياری زنجان 10.86
2 Sergo Atuashvili Sergo Atuashvili Georgia استقلال زرین قشم 10.11
3 Mikalai Aliakseyeu Mikalai Aliakseyeu Belarus, Republic of شهرداری گرگان 10.00
4 Marco Milic Marco Milic Slovenia, Republic of مهرام تهران 9.82
5 Povilas Cukinas Povilas Cukinas Lithuania, Republic of صنایع پتروشیمی ماهشهر 9.20
6 حامد سهراب نژاد حامد سهراب نژاد Iran, Islamic Republic of پتروشیمی بندرامام 7.78
7 محمد حسن زاده محمد حسن زاده Iran, Islamic Republic of دانشگاه آزاد تهران 7.70
8 Ontario  Lett Ontario Lett United States of America نفت سپاهان 7.07
9 رضا لطفی باروق رضا لطفی باروق Iran, Islamic Republic of استقلال زرین قشم 7.00
- Francisco Elson Francisco Elson Netherlands, The مهرام تهران 7.00
11 موسی نبی پور موسی نبی پور Iran, Islamic Republic of دانشگاه آزاد تهران 6.89
12 روزبه ارغوان روزبه ارغوان Iran, Islamic Republic of پتروشیمی بندرامام 6.83
13 اوشین ساهاکیان اوشین ساهاکیان Iran, Islamic Republic of فولاد ماهان سپاهان 6.50
14 Christopher Williams Christopher Williams United States of America فولاد ماهان سپاهان 6.31
15 فرید زرقی فرید زرقی Iran, Islamic Republic of مهرام تهران 6.18
16 ساسون آبرامیان ساسون آبرامیان Iran, Islamic Republic of شهرداری گرگان 5.75
17 اصغر كاردوست پوستين سرايي اصغر كاردوست پوستين سرايي Iran, Islamic Republic of فولاد ماهان سپاهان 5.72
18 محمد شاهسوند محمد شاهسوند Iran, Islamic Republic of صنایع پتروشیمی ماهشهر 5.56
- امیر امینی امیر امینی Iran, Islamic Republic of نفت سپاهان 5.56
20 مسعود سلیمانی مسعود سلیمانی Iran, Islamic Republic of البدر بندر كنگ 5.53