رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 91
آمار رده بندی - میانگین امتیاز/بازی

رده   نام   تیم میانگین امتیاز/بازی
1 محمد صمد نیکخواه بهرامی محمد صمد نیکخواه بهرامی Iran, Islamic Republic of مهرام تهران 24.60
2 یونس لـاله زاده یونس لـاله زاده Iran, Islamic Republic of صنایع پتروشیمی ماهشهر 20.56
3 Diego  Fajardo Diego Fajardo Italy, Italian Republic همياری زنجان 20.14
4 مهدی کامرانی مهدی کامرانی Iran, Islamic Republic of مهرام تهران 19.86
5 ایمان زندی ایمان زندی Iran, Islamic Republic of نفت سپاهان 19.56
6 Sani Becirovic Sani Becirovic Slovenia, Republic of پتروشیمی بندرامام 18.87
7 محمد جمشیدی محمد جمشیدی Iran, Islamic Republic of دانشگاه آزاد تهران 17.21
8 مجتبی بنی عقیل مجتبی بنی عقیل Iran, Islamic Republic of شهرداری گرگان 16.29
9 Mikalai Aliakseyeu Mikalai Aliakseyeu Belarus, Republic of شهرداری گرگان 16.29
10 محمد حسن زاده محمد حسن زاده Iran, Islamic Republic of دانشگاه آزاد تهران 16.00
11 حامد آفاق حامد آفاق Iran, Islamic Republic of پتروشیمی بندرامام 15.72
12 مهراد آتشی مهراد آتشی Iran, Islamic Republic of استقلال زرین قشم 15.41
13 Marcus Faison Marcus Faison United States of America استقلال زرین قشم 15.33
14 Ontario  Lett Ontario Lett United States of America نفت سپاهان 15.00
15 Marco Milic Marco Milic Slovenia, Republic of مهرام تهران 14.36
16 موسی نبی پور موسی نبی پور Iran, Islamic Republic of دانشگاه آزاد تهران 14.33
17 Christopher Williams Christopher Williams United States of America فولاد ماهان سپاهان 13.85
18 Povilas Cukinas Povilas Cukinas Lithuania, Republic of صنایع پتروشیمی ماهشهر 13.73
19 بنی کوچویی بنی کوچویی United States of America دانشگاه آزاد تهران 13.33
20 فريد حقايقي فريد حقايقي Iran, Islamic Republic of صنایع پتروشیمی ماهشهر 13.18