رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


دور سوم لیگ برتر 95-96 - فرد
برنامه مسابقات دانشگاه آزاد تهران

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۰۵ اسفند ۹۵ 17:00 شیمیدُر تهران 69 - 76 دانشگاه آزاد تهران - برد گزارش بازی
2 ۰۹ اسفند ۹۵ 16:15 دانشگاه آزاد تهران 70 - 67 پتروشیمی بندرامام - برد گزارش بازی
3 ۱۳ اسفند ۹۵ 16:15 شهرداری کاشان 66 - 64 دانشگاه آزاد تهران - باخت گزارش بازی
5 ۱۹ اسفند ۹۵ 16:15 دانشگاه آزاد تهران 75 - 76 شهرداری گرگان - باخت گزارش بازی
6 ۲۱ فروردين ۹۶ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 80 - 73 شیمیدُر تهران - برد گزارش بازی
7 ۲۴ فروردين ۹۶ 16:00 پتروشیمی بندرامام 80 - 64 دانشگاه آزاد تهران - باخت گزارش بازی
8 ۲۸ فروردين ۹۶ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 83 - 49 شهرداری کاشان - برد گزارش بازی
10 ۰۴ ارديبهشت ۹۶ 16:00 شهرداری گرگان 61 - 83 دانشگاه آزاد تهران - برد گزارش بازی