رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد


لیگ برتر 91-90
برنامه مسابقات ذوب آهن اصفهان

هفته تاریخ زمان  نتیجه  داور  
1 ۲۸ مهر ۹۰ 16:00 ذوب آهن اصفهان 78 - 70 صنایع پتروشیمی ماهشهر برد
2 ۰۴ آبان ۹۰ 16:00 لوله آ.اس شیراز 59 - 79 ذوب آهن اصفهان برد
3 ۱۱ آبان ۹۰ 15:30 ذوب آهن اصفهان 77 - 61 شرکت ملی حفاری برد
4 ۱۹ آبان ۹۰ 16:00 جهش ترابری قم 45 - 75 ذوب آهن اصفهان برد
5 ۲۳ آبان ۹۰ 16:00 ذوب آهن اصفهان 69 - 66 پتروشیمی بندرامام برد
6 ۲۶ آبان ۹۰ 16:00 ذوب آهن اصفهان 81 - 75 فولاد ماهان سپاهان برد
7 ۳۰ آبان ۹۰ 16:00 همياری زنجان 54 - 70 ذوب آهن اصفهان برد
8 ۰۳ آذر ۹۰ 16:00 ذوب آهن اصفهان 85 - 59 پویا تهران برد
9 ۰۷ آذر ۹۰ 16:00 شهرداری گرگان 70 - 66 ذوب آهن اصفهان باخت
10 ۱۰ آذر ۹۰ 16:00 ذوب آهن اصفهان 65 - 70 دانشگاه آزاد تهران باخت
11 ۱۸ آذر ۹۰ 15:00 مهرام تهران 92 - 74 ذوب آهن اصفهان باخت
12 ۲۸ آذر ۹۰ 16:00 صنایع پتروشیمی ماهشهر 71 - 56 ذوب آهن اصفهان باخت
13 ۰۱ دی ۹۰ 16:00 ذوب آهن اصفهان 67 - 63 لوله آ.اس شیراز برد
14 ۰۸ دی ۹۰ 16:00 شرکت ملی حفاری 61 - 68 ذوب آهن اصفهان برد
15 ۱۲ دی ۹۰ 16:00 ذوب آهن اصفهان 76 - 58 جهش ترابری قم برد
16 ۱۵ دی ۹۰ 17:00 پتروشیمی بندرامام 76 - 70 ذوب آهن اصفهان باخت
17 ۰۸ بهمن ۹۰ 16:00 فولاد ماهان سپاهان 76 - 82 ذوب آهن اصفهان برد
18 ۲۹ دی ۹۰ 16:00 ذوب آهن اصفهان 60 - 73 همياری زنجان باخت
19 ۰۴ اسفند ۹۰ 16:00 پویا تهران 68 - 114 ذوب آهن اصفهان برد
20 ۱۳ بهمن ۹۰ 16:00 ذوب آهن اصفهان 68 - 60 شهرداری گرگان برد
21 ۱۸ اسفند ۹۰ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 82 - 79 ذوب آهن اصفهان باخت
22 ۲۷ بهمن ۹۰ 16:00 ذوب آهن اصفهان 68 - 73 مهرام تهران باخت