رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

فهرست تیم‌ها و بازیکنان جدول رده‌بندی مسابقات برنامه و نتایج مسابقات

لیگ برتر 96-95
برنامه مسابقات شهرداری کاشان

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۰۶ آبان ۹۵ 15:30 شهرداری تبریز 80 - 84 شهرداری کاشان - برد گزارش بازی
2 ۱۰ آبان ۹۵ 16:00 پتروشیمی بندرامام 91 - 59 شهرداری کاشان - باخت گزارش بازی
3 ۱۷ آبان ۹۵ 16:00 شهرداری کاشان 79 - 77 لوله آ.اس شیراز - برد گزارش بازی
4 ۲۴ آبان ۹۵ 16:00 شهرداری کاشان 55 - 65 دانشگاه آزاد تهران - باخت گزارش بازی
5 ۰۱ آذر ۹۵ 16:00 نیروی زمینی تهران 84 - 59 شهرداری کاشان - باخت گزارش بازی
6 ۱۵ آذر ۹۵ 16:00 شهرداری کاشان 77 - 91 شهرداری اراک - باخت گزارش بازی
7 ۲۲ آذر ۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان 82 - 84 شهرداری کاشان - برد گزارش بازی
8 ۲۹ آذر ۹۵ 16:00 شهرداری کاشان 72 - 86 شهرداری گرگان - باخت گزارش بازی
9 ۰۶ دی ۹۵ 16:00 شیمیدر تهران 77 - 81 شهرداری کاشان - برد گزارش بازی
10 ۰۹ دی ۹۵ 16:00 شهرداری کاشان 64 - 79 شهرداری تبریز - باخت گزارش بازی
11 ۱۳ دی ۹۵ 16:00 شهرداری کاشان 62 - 82 پتروشیمی بندرامام - باخت گزارش بازی
12 ۱۶ دی ۹۵ 15:30 لوله آ.اس شیراز 77 - 88 شهرداری کاشان - برد گزارش بازی
13 ۰۲ اسفند ۹۵ 16:15 دانشگاه آزاد تهران 81 - 74 شهرداری کاشان - باخت گزارش بازی
14 ۲۳ دی ۹۵ 15:30 شهرداری کاشان 85 - 74 نیروی زمینی تهران - برد گزارش بازی
15 ۲۷ دی ۹۵ 15:30 شهرداری اراک 79 - 98 شهرداری کاشان - برد گزارش بازی
16 ۳۰ دی ۹۵ 16:00 شهرداری کاشان 82 - 91 پالایش نفت آبادان - باخت گزارش بازی
17 ۱۸ بهمن ۹۵ 16:15 شهرداری گرگان 77 - 70 شهرداری کاشان - باخت گزارش بازی
18 ۲۸ بهمن ۹۵ 16:15 شهرداری کاشان 72 - 79 شیمیدر تهران - باخت گزارش بازی
19 ۰۵ اسفند ۹۵ 16:15 پتروشیمی بندرامام  -  شهرداری کاشان - خلاصه بازی
21 ۱۲ اسفند ۹۵ 16:00 شهرداری کاشان  -  دانشگاه آزاد تهران - خلاصه بازی
22 ۱۶ اسفند ۹۵ 16:00 شهرداری گرگان  -  شهرداری کاشان - خلاصه بازی
23 ۱۷ فروردين ۹۶ 16:00 شهرداری کاشان  -  شیمیدر تهران - خلاصه بازی