رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

فهرست تیم‌ها و بازیکنان جدول رده‌بندی مسابقات برنامه و نتایج مسابقات

لیگ برتر 96-95
برنامه مسابقات پتروشیمی بندرامام

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۰۶ آبان ۹۵ 16:00 شهرداری اراک 69 - 76 پتروشیمی بندرامام - برد گزارش بازی
2 ۱۰ آبان ۹۵ 16:00 پتروشیمی بندرامام 91 - 59 شهرداری کاشان - برد گزارش بازی
3 ۱۷ آبان ۹۵ 16:00 نیروی زمینی تهران 78 - 94 پتروشیمی بندرامام - برد گزارش بازی
4 ۲۴ آبان ۹۵ 16:00 پتروشیمی بندرامام 74 - 61 شهرداری تبریز - برد گزارش بازی
5 ۰۱ آذر ۹۵ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 69 - 77 پتروشیمی بندرامام - برد گزارش بازی
6 ۱۵ آذر ۹۵ 16:00 پتروشیمی بندرامام 82 - 87 پالایش نفت آبادان - باخت گزارش بازی
7 ۲۲ آذر ۹۵ 16:15 شهرداری گرگان 81 - 85 پتروشیمی بندرامام - برد گزارش بازی
8 ۲۹ آذر ۹۵ 16:00 پتروشیمی بندرامام 94 - 75 شیمیدر تهران - برد گزارش بازی
9 ۰۶ دی ۹۵ 16:00 لوله آ.اس شیراز 59 - 91 پتروشیمی بندرامام - برد گزارش بازی
10 ۰۹ دی ۹۵ 16:00 پتروشیمی بندرامام 74 - 66 شهرداری اراک - برد گزارش بازی
11 ۱۳ دی ۹۵ 16:00 شهرداری کاشان 62 - 82 پتروشیمی بندرامام - برد گزارش بازی
12 ۱۶ دی ۹۵ 15:30 پتروشیمی بندرامام 87 - 70 نیروی زمینی تهران - برد گزارش بازی
13 ۰۲ اسفند ۹۵ 16:15 شهرداری تبریز 63 - 93 پتروشیمی بندرامام - برد گزارش بازی
14 ۲۳ دی ۹۵ 15:30 پتروشیمی بندرامام 73 - 66 دانشگاه آزاد تهران - برد گزارش بازی
15 ۲۷ دی ۹۵ 15:30 پالایش نفت آبادان 78 - 65 پتروشیمی بندرامام - باخت گزارش بازی
16 ۳۰ دی ۹۵ 16:00 پتروشیمی بندرامام 84 - 55 شهرداری گرگان - برد گزارش بازی
17 ۱۸ بهمن ۹۵ 16:15 شیمیدر تهران 82 - 85 پتروشیمی بندرامام - برد گزارش بازی
18 ۲۸ بهمن ۹۵ 16:15 پتروشیمی بندرامام 96 - 48 لوله آ.اس شیراز - برد گزارش بازی
19 ۰۵ اسفند ۹۵ 16:15 پتروشیمی بندرامام  -  شهرداری کاشان - خلاصه بازی
20 ۰۹ اسفند ۹۵ 16:00 دانشگاه آزاد تهران  -  پتروشیمی بندرامام - خلاصه بازی
21 ۱۲ اسفند ۹۵ 16:00 پتروشیمی بندرامام  -  شهرداری گرگان - خلاصه بازی
22 ۱۶ اسفند ۹۵ 16:00 شیمیدر تهران  -  پتروشیمی بندرامام - خلاصه بازی