رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

فهرست تیم‌ها و بازیکنان جدول رده‌بندی مسابقات برنامه و نتایج مسابقات

لیگ برتر 96-95
برنامه مسابقات شهرداری گرگان

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۱۱ آذر ۹۵ 16:00 شهرداری گرگان 59 - 87 شیمیدر تهران - باخت گزارش بازی
2 ۱۰ آبان ۹۵ 16:00 شهرداری گرگان 67 - 80 شهرداری اراک - باخت گزارش بازی
3 ۱۷ آبان ۹۵ 16:00 شهرداری تبریز 95 - 56 شهرداری گرگان - باخت گزارش بازی
4 ۲۴ آبان ۹۵ 16:00 شهرداری گرگان 53 - 54 نیروی زمینی تهران - باخت گزارش بازی
5 ۰۱ آذر ۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان 68 - 66 شهرداری گرگان - باخت گزارش بازی
6 ۱۵ آذر ۹۵ 16:00 لوله آ.اس شیراز 72 - 79 شهرداری گرگان - برد گزارش بازی
7 ۲۲ آذر ۹۵ 16:15 شهرداری گرگان 81 - 85 پتروشیمی بندرامام - باخت گزارش بازی
8 ۲۹ آذر ۹۵ 16:00 شهرداری کاشان 72 - 86 شهرداری گرگان - برد گزارش بازی
9 ۰۶ دی ۹۵ 16:00 شهرداری گرگان 45 - 68 دانشگاه آزاد تهران - باخت گزارش بازی
10 ۰۹ دی ۹۵ 16:00 شیمیدر تهران 77 - 75 شهرداری گرگان - باخت گزارش بازی
11 ۱۳ دی ۹۵ 16:00 شهرداری اراک 88 - 74 شهرداری گرگان - باخت گزارش بازی
12 ۱۶ دی ۹۵ 16:15 شهرداری گرگان 60 - 67 شهرداری تبریز - باخت گزارش بازی
13 ۰۲ اسفند ۹۵ 16:15 نیروی زمینی تهران 75 - 62 شهرداری گرگان - باخت گزارش بازی
14 ۲۳ دی ۹۵ 16:15 شهرداری گرگان 49 - 87 پالایش نفت آبادان - باخت گزارش بازی
15 ۲۷ دی ۹۵ 16:15 شهرداری گرگان 84 - 60 لوله آ.اس شیراز - برد گزارش بازی
16 ۳۰ دی ۹۵ 16:00 پتروشیمی بندرامام 84 - 55 شهرداری گرگان - باخت گزارش بازی
17 ۱۸ بهمن ۹۵ 16:15 شهرداری گرگان 77 - 70 شهرداری کاشان - برد گزارش بازی
18 ۲۸ بهمن ۹۵ 16:15 دانشگاه آزاد تهران 101 - 57 شهرداری گرگان - باخت گزارش بازی
20 ۰۹ اسفند ۹۵ 16:00 شهرداری گرگان  -  شیمیدر تهران - خلاصه بازی
21 ۱۲ اسفند ۹۵ 16:00 پتروشیمی بندرامام  -  شهرداری گرگان - خلاصه بازی
22 ۱۶ اسفند ۹۵ 16:00 شهرداری گرگان  -  شهرداری کاشان - خلاصه بازی
23 ۱۷ فروردين ۹۶ 16:00 دانشگاه آزاد تهران  -  شهرداری گرگان - خلاصه بازی