رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه زوج

رده بندی دور سوم لیگ برتر گروه فرد

فهرست تیم‌ها و بازیکنان جدول رده‌بندی مسابقات برنامه و نتایج مسابقات

لیگ برتر 96-95
برنامه مسابقات لوله آ.اس شیراز

هفته تاریخ زمان تیم میزبان نتیجه تیم میهمان داور   گزارش بازی
1 ۰۶ آبان ۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان 88 - 67 لوله آ.اس شیراز - باخت گزارش بازی
2 ۱۰ آبان ۹۵ 16:00 لوله آ.اس شیراز 71 - 74 دانشگاه آزاد تهران - باخت گزارش بازی
3 ۱۷ آبان ۹۵ 16:00 شهرداری کاشان 79 - 77 لوله آ.اس شیراز - باخت گزارش بازی
4 ۲۴ آبان ۹۵ 16:00 لوله آ.اس شیراز 65 - 89 شهرداری اراک - باخت گزارش بازی
5 ۰۱ آذر ۹۵ 16:00 شهرداری تبریز 95 - 46 لوله آ.اس شیراز - باخت گزارش بازی
6 ۱۵ آذر ۹۵ 16:00 لوله آ.اس شیراز 72 - 79 شهرداری گرگان - باخت گزارش بازی
7 ۲۲ آذر ۹۵ 18:05 شیمیدر تهران 93 - 63 لوله آ.اس شیراز - باخت گزارش بازی
8 ۲۹ آذر ۹۵ 16:00 نیروی زمینی تهران 74 - 69 لوله آ.اس شیراز - باخت گزارش بازی
9 ۰۶ دی ۹۵ 16:00 لوله آ.اس شیراز 59 - 91 پتروشیمی بندرامام - باخت گزارش بازی
10 ۰۹ دی ۹۵ 16:00 لوله آ.اس شیراز 75 - 89 پالایش نفت آبادان - باخت گزارش بازی
11 ۱۳ دی ۹۵ 16:00 دانشگاه آزاد تهران 92 - 57 لوله آ.اس شیراز - باخت گزارش بازی
12 ۱۶ دی ۹۵ 15:30 لوله آ.اس شیراز 77 - 88 شهرداری کاشان - باخت گزارش بازی
13 ۰۲ اسفند ۹۵ 16:15 شهرداری اراک 20 - 0 لوله آ.اس شیراز - باخت گزارش بازی
14 ۲۳ دی ۹۵ 15:30 لوله آ.اس شیراز 69 - 78 شهرداری تبریز - باخت گزارش بازی
15 ۲۷ دی ۹۵ 16:15 شهرداری گرگان 84 - 60 لوله آ.اس شیراز - باخت گزارش بازی
16 ۳۰ دی ۹۵ 16:00 لوله آ.اس شیراز 69 - 76 شیمیدر تهران - باخت گزارش بازی
17 ۱۸ بهمن ۹۵ 16:15 لوله آ.اس شیراز 78 - 102 نیروی زمینی تهران - باخت گزارش بازی
18 ۲۸ بهمن ۹۵ 16:15 پتروشیمی بندرامام 96 - 48 لوله آ.اس شیراز - باخت گزارش بازی
20 ۰۹ اسفند ۹۵ 16:00 لوله آ.اس شیراز  -  شهرداری تبریز - خلاصه بازی
21 ۱۲ اسفند ۹۵ 16:00 پالایش نفت آبادان  -  لوله آ.اس شیراز - خلاصه بازی
22 ۱۶ اسفند ۹۵ 16:00 لوله آ.اس شیراز  -  نیروی زمینی تهران - خلاصه بازی
23 ۱۷ فروردين ۹۶ 16:00 شهرداری اراک  -  لوله آ.اس شیراز - خلاصه بازی